Pühapäev Jan 22

DIGIÕPPEPÄEVAD 19.-20. jaanuar 2017

Kol, 18.Jan.2017 10:31

Digiõppe peamine eesmärk on arendada õpilastes arvuti- ja nutiseadmete eesmärgipärast kasutamist. Samuti suurendab see iseseisva töö oskust ning suunab õpilased internetist täpseid fakte otsima. Info otsimisel arendavad õpilased kriitilist mõtlemist ning õpivad valima erinevate infoallikate vahel.
Digiõpe on osa õppetööst ning selles osalemine on kõikidele õpilastele kohustuslik. Kõik ülesanded on koostatud õppekavas sätestatud pädevuste arendamiseks.
Õpilased sooritavad ülesanded kodus või avalikus linnaruumis, vastavalt ülesande sisule ja juhendile. Kui lahendamisel tekib küsimusi, pöördu palun õppe- ja arendusjuhi või klassijuhataja poole. Õppe- ja arendusjuht Kristo Matson ( E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud )
Ülesanded on koostanud Tallina Kunstigümnaasiumi õpetajad ning need on autorikaitse all, ülesannete levitamine või mujal kasutamine on lubatud üksnes koostajate kirjalikul loal.
Põnevat digiseiklust!

1.klassi ülesanded
Allpool on kolm erinevat ülesannet (linki).
Palun vali kolmest ülesandest üks ning vasta küsimustele.
1. ülesanne
2. ülesanne
3. ülesanne

2.klassi ülesanded
Ülesanded

3.klassi ülesanded
Ülesanded

4.klassi ülesanded
Ülesanded

5.klassi ülesanded
Ülesanded

6.klassi ülesanded
Ülesanded
Exercise in english (ainult inglisekeelsetele õpilastele)

7.klassi ülesanded
Ülesanded

8.klassi ülesanded
Ülesanded

9.klassi ülesanded
Juhend
EESTI_HELI-JA_SONAKUNST.docx
EESTI_HELI-JA_SONAKUNST.pdf
RINGKAIK_EESTI_HELI-JA_LUULEMAASTIKUL.docx
RINGKAIK_EESTI_HELI-JA_LUULEMAASTIKUL.pdf
Eesti keel
Inglise keel
Matemaatika

10.klassi ülesanded
Ülesanded

11.klassi ülesanded
Ülesanded

12.klassi ülesanded
Juhend
EESTI_HELI-JA_SONAKUNST.docx
EESTI_HELI-JA_SONAKUNST.pdf
RINGKAIK_EESTI_HELI-JA_LUULEMAASTIKUL.docx
RINGKAIK_EESTI_HELI-JA_LUULEMAASTIKUL.pdf
Eesti keel
Matemaatika kitsas kursus
Matemaatika lai kursus

Projektipäevadele registreerimine

Reede, 09.Det.2016 06:25

Projektipäevadele registreerimine

Head lapsed ja lapsevanemad Tallinna Kunstigümnaasiumis toimuvad taaskord projektipäevad 11.01 - 13.01.2017

Projektipäevad on õppetöö osa, mis tähendab seda, et see on see aeg õppetööst, kui õpilane saab valida endale erinevate projektide hulgast meeldivaima ja tegeleda sellega süvendatult kolm päeva. Kolmanda päeva lõpus saab õpilane esitleda valminud tulemust või kirjeldada läbitud õppeprotsessi.

Projektipäevade käigus arendavad õpilased erinevaid pädevusi nt ettevõtlikuspädevus, suhtlemispädevus, enesemääratluspädevus, kultuuri- ja väärtuspädevus jne., mille arendamine võib igapäevases klassiruumi töös jääda märkamata.

Registreerimise vormi projektidesse leiab siit.

Registreerimine toimub 9.01.2017 kuni 21:00

Need, kes ei jõua registreeruda õigeaegselt saavad teada oma grupi 11.01 kooli tulles. 
Head registreerimist!

Uus tunniplaan

Reede, 06.Jan.2017 15:09

Esmaspäevast 9.jaanuarist 2017 on meil uus tunniplaan. Seoses tehnilise probleemiga ei saa me hetkel uuendada tunniplaani kodulehel oleva päevakava lingi alt. Laadime siia üles kõikide klasside tunniplaanidest koopiad ning loodame, et leiate vajaliku info. Juhul, kui midagi jääb arusaamatuks, siis tunniplaaniga seotud küsimused võib saata aadressile E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud

Vabandame ning loodame probleemi võimalikult kiiresti lahendada.

1.A  1.B  1.C  1.K  2.A  2.B  2.V  2.Ü  3.A  3.B  3.C  4.A  4.B  4.K  4.V  4.Ü  5.A  5.B  5.C

6.A  6.B  6.V  6.Ü  7.A  7.B  8.B  8.Ü  9.B  9.V  10  11  12

Digimõte 2016

Püh, 30.Okt.2016 07:50

Tallinna Kunstigümnaasium võitis Tallinna haridusameti konkursi “Digimõte 2016” projektiga “Loodusmustrid muusikas” ning hakkab põhikooli 3. astmes läbi viima innovaatilist lõimitud õpet, mis ühendab muusika, tehnoloogia, loodusteadused ja inimeseõpetuse. Kool võtab Eestis esmakordselt üldhariduses kasutusele Islandi muusiku Björk´i eestvedamisel välja töötatud 10 äppi, mis ühendavad muusika, looduse, tehnoloogia ning loovuse (BIOPHILIA).

Lisaks on planeeritud koostöös Energia Avastuskeskusega välja töötada õpituba „Muusika ja füüsika“ kõikidele koolidele. Õpituba avatakse külastajatele 1. veebruar 2017. Lõimitud aineõpetus on plaanis juurutada õppekavasse ja rakendada põhikooli III kooliastmes 1. septembrist 2017. Nordeni ehk Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esinduse kaudu soovib kool liituda Põhjamaade BIOPHILIA võrgustikuga.

Loe lisa

Muudatused Tallinna Kunstigümnaasiumi õppekorralduses

Kol, 28.Sep.2016 12:53

  • Tallinna Kunstigümnaasium on koolikellata! Loe täpsemalt siit!
  • Kunstigümnaasiumi päevakava kellaajad on muutunud. Päeva keskel on 40. minutiline õuevahetund ja tunnid algavad 8:15, esimestel klassidel 8:30. Loe täpsemalt siit!
  • Läksime veeranditelt üle trimestritele. Sel õppeaastal on viimast korda neli koolivaheaega. Loe täpsemalt siit!
  • 2016/2017 õppeaastal ja hiljem oma õpinguid 1. klassis alustanud õpilasi hinnatakse sõnaliselt kuni 3. klassi lõpuni. Numbrilisi hindeid hakkavad õpilased saama 4. klassis. Loe täpsemalt siit!
  • Alustas uus klassitüüp inglise/eesti osalise keelekümblusega klass eesti kodukeelega õpilastele. Loe täpsemalt siit!
  • 4.-6. klasside õpilased alustasid lugemisprojektiga „Loen 20 minutit iga päev!“. Loe täpsemalt siit!
  • Puudumiste ja hilinemise põhimõtted põhikoolis ja gümnaasiumis. Loe täpsemalt siit!

Leht 1 - 11

Sisu vaatamiste loend : 398488